เท่าพระอาทิตย์ https://taopraarthit.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=14-12-2010&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=14-12-2010&group=1&gblog=34 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุข]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=14-12-2010&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=14-12-2010&group=1&gblog=34 Tue, 14 Dec 2010 16:27:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=09-06-2010&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=09-06-2010&group=1&gblog=33 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเราแข็งแรง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=09-06-2010&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=09-06-2010&group=1&gblog=33 Wed, 09 Jun 2010 16:41:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=09-10-2009&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=09-10-2009&group=1&gblog=32 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักได้โปรดปล่อยฉันไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=09-10-2009&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=09-10-2009&group=1&gblog=32 Fri, 09 Oct 2009 0:29:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=20-07-2009&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=20-07-2009&group=1&gblog=31 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักเหมือนเลือกรองเท้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=20-07-2009&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=20-07-2009&group=1&gblog=31 Mon, 20 Jul 2009 21:16:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=17-06-2009&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=17-06-2009&group=1&gblog=30 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขเราสร้างเองได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=17-06-2009&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=17-06-2009&group=1&gblog=30 Wed, 17 Jun 2009 22:40:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=17-06-2009&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=17-06-2009&group=1&gblog=29 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่รักเรา กับ คนที่เรารัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=17-06-2009&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=17-06-2009&group=1&gblog=29 Wed, 17 Jun 2009 14:27:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=12-06-2009&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=12-06-2009&group=1&gblog=28 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแท้ไม้ได้มีอยู่ก่อน แต่ว่าเราต้องสร้างมันขึ้นมาต่างหาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=12-06-2009&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=12-06-2009&group=1&gblog=28 Fri, 12 Jun 2009 21:52:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=08-06-2009&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=08-06-2009&group=1&gblog=27 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเรื่องร้าย ๆ ต้องเกิดกับเราด้วย ทำไมเราต้องซวย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=08-06-2009&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=08-06-2009&group=1&gblog=27 Mon, 08 Jun 2009 13:50:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=02-06-2009&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=02-06-2009&group=1&gblog=26 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักไม่ทำร้ายเรา หากเราไม่ทำร้ายตัวเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=02-06-2009&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=02-06-2009&group=1&gblog=26 Tue, 02 Jun 2009 10:49:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-06-2009&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-06-2009&group=1&gblog=25 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมลิขิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-06-2009&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-06-2009&group=1&gblog=25 Mon, 01 Jun 2009 17:36:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=14-05-2009&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=14-05-2009&group=1&gblog=24 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความต่าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=14-05-2009&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=14-05-2009&group=1&gblog=24 Thu, 14 May 2009 10:07:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=28-03-2009&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=28-03-2009&group=1&gblog=23 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ของฝากนักรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=28-03-2009&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=28-03-2009&group=1&gblog=23 Sat, 28 Mar 2009 11:02:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=28-03-2009&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=28-03-2009&group=1&gblog=22 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความพิเศษของคำว่ารัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=28-03-2009&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=28-03-2009&group=1&gblog=22 Sat, 28 Mar 2009 10:18:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=26-03-2009&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=26-03-2009&group=1&gblog=21 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อรักจางหายไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=26-03-2009&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=26-03-2009&group=1&gblog=21 Thu, 26 Mar 2009 12:43:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=02-03-2009&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=02-03-2009&group=1&gblog=20 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก มัน เหมือนยุง จริง ๆ นะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=02-03-2009&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=02-03-2009&group=1&gblog=20 Mon, 02 Mar 2009 9:49:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-03-2009&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-03-2009&group=1&gblog=19 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[นี่แหละ ความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-03-2009&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-03-2009&group=1&gblog=19 Sun, 01 Mar 2009 13:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=28-02-2009&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=28-02-2009&group=1&gblog=18 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก กับ ความอดทน ที่ต้องทน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=28-02-2009&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=28-02-2009&group=1&gblog=18 Sat, 28 Feb 2009 15:10:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=23-01-2009&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=23-01-2009&group=1&gblog=17 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อความรัก ไม่ได้ มีเพียง คน สองคน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=23-01-2009&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=23-01-2009&group=1&gblog=17 Fri, 23 Jan 2009 16:41:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=22-01-2009&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=22-01-2009&group=1&gblog=16 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้หนึ่งใบ...........กับผู้หญิงในหนังสือ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=22-01-2009&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=22-01-2009&group=1&gblog=16 Thu, 22 Jan 2009 17:28:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=07-01-2009&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=07-01-2009&group=1&gblog=15 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เหลือเหตุผลที่จะรัก ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=07-01-2009&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=07-01-2009&group=1&gblog=15 Wed, 07 Jan 2009 18:22:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=07-01-2009&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=07-01-2009&group=1&gblog=14 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=07-01-2009&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=07-01-2009&group=1&gblog=14 Wed, 07 Jan 2009 11:59:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=05-01-2009&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=05-01-2009&group=1&gblog=13 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักคืออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=05-01-2009&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=05-01-2009&group=1&gblog=13 Mon, 05 Jan 2009 13:08:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=03-01-2009&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=03-01-2009&group=1&gblog=12 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าไปให้ความสำคัญกับใครบางคนเมื่อคุณเป็นเพียงทางเลือกของเขา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=03-01-2009&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=03-01-2009&group=1&gblog=12 Sat, 03 Jan 2009 10:24:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=03-01-2009&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=03-01-2009&group=1&gblog=11 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[โอกาสของเรายังมีมากมายในวันข้างหน้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=03-01-2009&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=03-01-2009&group=1&gblog=11 Sat, 03 Jan 2009 9:59:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=02-01-2009&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=02-01-2009&group=1&gblog=10 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเหงา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=02-01-2009&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=02-01-2009&group=1&gblog=10 Fri, 02 Jan 2009 12:36:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=02-01-2009&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=02-01-2009&group=1&gblog=9 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[รักตัวเองให้เป็น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=02-01-2009&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=02-01-2009&group=1&gblog=9 Fri, 02 Jan 2009 11:49:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-01-2009&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-01-2009&group=1&gblog=8 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ดีที่สุด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-01-2009&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-01-2009&group=1&gblog=8 Thu, 01 Jan 2009 11:53:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-01-2009&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-01-2009&group=1&gblog=7 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความผูกพัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-01-2009&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-01-2009&group=1&gblog=7 Thu, 01 Jan 2009 11:51:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-01-2009&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-01-2009&group=1&gblog=6 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[เคยมั้ย เดินไปข้างหน้า แต่ว่าเหมือนถอยหลังกลับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-01-2009&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-01-2009&group=1&gblog=6 Thu, 01 Jan 2009 10:27:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-01-2009&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-01-2009&group=1&gblog=5 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเราทุกคนต้องการความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-01-2009&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=01-01-2009&group=1&gblog=5 Thu, 01 Jan 2009 10:22:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=31-12-2008&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=31-12-2008&group=1&gblog=4 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเรา พอ มันก็สุขใจแล้ว ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=31-12-2008&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=31-12-2008&group=1&gblog=4 Wed, 31 Dec 2008 18:18:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=31-12-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=31-12-2008&group=1&gblog=3 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้ารักแล้วมีความสุขก็รักไปเถอะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=31-12-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=31-12-2008&group=1&gblog=3 Wed, 31 Dec 2008 15:51:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=31-12-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=31-12-2008&group=1&gblog=2 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกร้องไห้ตลอดชีวิต หรือร้องไห้แค่วันนี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=31-12-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=31-12-2008&group=1&gblog=2 Wed, 31 Dec 2008 15:47:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=24-12-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=24-12-2008&group=1&gblog=1 https://taopraarthit.bloggang.com/rss <![CDATA[อดีตไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเตือนใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=24-12-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taopraarthit&month=24-12-2008&group=1&gblog=1 Wed, 24 Dec 2008 12:09:18 +0700